ธันวาคม 2561

THNG 8

event_available
ธันวาคม 2561
place
Coming soon

ผู้สนับสนุน

สิงหาคม 2561

งานสัมมนาครบรอบ 30 ปี .TH

event_available
21 สิงหาคม 2561
place
ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ

ผู้สนับสนุน

มิถุนายน 2561

ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต

event_available
14 มิถุนายน 2561
place
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ

ผู้สนับสนุน

พฤษภาคม 2561

BKNIX PEERING FORUM 2018

event_available
22-23 พฤษภาคม 2561
place
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ

ผู้สนับสนุน

เมษายน 2561

IMPACT OF BLOCKCHAIN ON BUSINESSES

event_available
26 เมษายน 2561
place
หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุน

THNG 8

event_available
ธันวาคม 2561
place
Coming soonงานสัมมนาครบรอบ 30 ปี .TH

event_available
21 สิงหาคม 2561
place
ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต

event_available
14 มิถุนายน 2561
place
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพBKNIX PEERING FORUM 2018

event_available
22-23 พฤษภาคม 2561
place
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพIMPACT OF BLOCKCHAIN ON BUSINESSES

event_available
26 เมษายน 2561
place
หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย